Tuyển dụng

[ Tuyển dụng ] Cửa hàng trưởng

[ Tuyển dụng ] Cửa hàng trưởng

04/03/2021

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC(Vị trí làm việc: Cửa hàng trưởng) THÔNG TIN  CÔNG VIỆC:Chức danh:Cửa hàng trưởngBộ phận:Kin...

[Tuyển dung] Nhân viên bán hàng V-SIXTYOUR

[Tuyển dung] Nhân viên bán hàng V-SIXTYOUR

04/03/2021

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC(Vị trí làm việc: Nhân viên bán hàng)THÔNG TIN  CÔNG VIỆC:Chức danh:Nhiên viên bán hàngBộ ph...