EVENT: 30%

Đầm Nữ Dáng Suông Màu Xanh Đậm. Women's Dark Blue Straight Dress - 123WD1124B1990
Đầm Nữ Dáng Suông Màu Xanh Nhạt. Women's Med Blue Straight Dress - 123WD1124B1970
Quần Jeans Nữ Dáng Relax Basic. Relax Basic Women's Jeans - 123WD1080B1970
Quần Jeans Nữ Ống Loe Dark Blue. Dark Blue Women's Flared Jeans -  123WD1084B1970
Quần Jeans Nữ Ống Loe Med Blue. Med Blue Women's Flared Jeans -  123WD1084B1950