EVENT UNION SQUARE: 40%

-30%
Đầm dáng suông không tay - 220WD2124B1950
-35%
Đầm Denim Nữ Dáng Rộng, Lệch Lai. Belted Denim Dress - 121WD1125A1930
-35%
Đầm Nữ Cổ Trụ, Xám Khói. Smokey Grey Sleeveless Dress - 121WD2124B1030
-35%
Đầm Nữ Dáng Rộng - 121WD1126F1950
-35%
Đầm Sơ Mi Dáng Suông Tay Ngắn. Grey Belt Dress - 121WD2125F2050
-35%
Đầm Sơ Mi Dáng Suông Xám Khói. Smokey Grey Dress - 121WD1125F1050
-35%
Đầm Sơmi Dáng Suông Tay Ngắn. Blue Shirt Dress - 121WD2128B1910
-35%
Đầm Tencel Nữ Dáng Suông Nhún Vai. Tencel Pleated Dress - 121WD1125F2950
-35%
Đầm Tencel Nữ Dáng Xòe Tay Phồng. Tencel Babydoll Dress - 121WD2126F1930