HAPPY SHOPPING

Nội dung khuyến mãi: Tặng Voucher theo giá trị đơn hàng:  

- Tổng giá trị đơn hàng dưới 500,000đ: Nhận ngay 01 voucher trị giá 100,000đ.

- Tổng giá trị đơn hàng từ 500,000đ đến dưới 1,000,000đ: Nhận ngay 01 voucher trị giá 200,000đ.                          

- Tổng giá trị đơn hàng từ 1,000,000 đến dưới 1,500,000đ: Nhận ngay 01 voucher trị giá 300,000đ.

- Tổng giá trị đơn hàng từ 1,500,000đ đến dưới 2,500,000đ: Nhận ngay 01 voucher trị giá 500,000đ.

- Tổng giá trị đơn hàng từ 2,500,000đ trở lên : Nhận ngay 02 voucher trị giá 500,000đ

Các qui định cần lưu ý:

  1. Chỉ áp dụng CTKM cho từng giá trị đơn hàng. Không áp dụng cộng dồn giá trị các đơn hàng khác nhau.
  2. Voucher sẽ được gửi cùng với hàng hoá đến Khách hàng.
  3. Voucher có hiệu lực sử dụng ngay khi khách hàng nhận được Voucher.
  4. Thời hạn sử dụng sẽ được ghi chi tiết trong Voucher.
  5. Voucher chỉ được sử dụng cho các Sản phẩm Denim nguyên giá (không áp dụng với các sản phẩm không phải Denim) tại hệ thống Cửa hàng và Website, Facebook.
  6. Voucher không áp dụng sử dụng cho các sàn thương mại điện tử có kinh doanh sản phẩm V-Sixtyfour.
  7. Giá trị Voucher không được cộng dồn và sử dụng chung với các CTKM khác đang có tại hệ thống V-sixtyfour.
  8. Mỗi voucher được áp dụng cho 01 đơn hàng.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng Inbox hoặc gọi số Hotline 0907026564.